SCHOOL & LEERKRACHT

  'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse "symbolen".

  SYMBOLEN

  Stacks Image 860988

  BALLON

  Zetten we in om duidelijk te maken wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en te leren. Daarnaast om verschillende manieren van reageren uit te spelen.

  Stacks Image 861000

  DOMINO

  De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren, maar om “er uit te stappen”.

  Stacks Image 861012

  OKEE - OJEE

  Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wát denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond?
  Met de “Ojee” en “Okee” gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met jezelf en de ander.

  Stacks Image 861024

  SLEUTELBOS

  We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Er zit dan niets anders op dan net zo lang te proberen tot je de goeie hebt. Er is één “grote sleutel”: Ik geloof in mezelf…! Mijn missers en mijn successen slaan zich op in mijn grote sleutel. Beide maken mij sterker!

  Stacks Image 861037

  100%

  “Ik ben goed zoals ik ben!” Dat was zo en dat is zo. Vanuit die gedachte kijken we samen waarin nog meer acceptatie en groei mogelijk is.

  Stacks Image 861049

  MATROESJKA

  Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?

  Stacks Image 861061

  RUGZAK

  De rugzak maakt duidelijk dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!

  AANBOD

  Fides is voor jong en oud. Hier vind je een overzicht van de aangeboden activiteiten.

  COACHING LEERKRACHT

  Het kan zijn dat je er niet helemaal uitkomt met je klas of met een groep. Het lijkt dan of je niet de juiste snaar kunt vinden om de groep te bereiken of dat je jezelf niet voldoende op kunt laden om met geloof en vertrouwen de klas in te gaan. Het kost je te veel energie, je wordt er te moe van. De klas pikt dit op en het wordt steeds moeilijker om het terug te pakken...

  Lees meer

  KLASSENCLINICS

  Samen met de leerkracht werken we, o.a. door het gebruik van de symbolen, met de kinderen aan zelfvertrouwen en betrokkenheid. Vooral inzicht in groepsprocessen, je eigen aandeel daarin en dat van een ander, spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken we samen aan meer verbondenheid in de klas.

  Lees meer

  OUDERAVOND

  Gedragsverandering en inzichten daarin is niet alleen een zaak van ‘school’, maar zeker ook van thuis. Om de ouders zoveel mogelijk mee te nemen in de verschillende processen onderscheiden we een drietal verschillende soorten ouderavonden...

  Lees meer

  LEZINGEN / WORKSHOPS

  Vanuit ervaringen uit de praktijk wordt gesproken over het thema en worden de luisteraars uitgedaagd mee te praten.
  De lezingen zijn dus interactief: Verhalen, filmpjes, stellingen en eventueel praktische oefeningen zorgen voor een levendige en boeiende bijeenkomst!

  Lees meer

  STUDIEDAG / TEAMBUILDING

  In overleg maken we een passend programma voor de studiedag/teambuilding. Men kan kiezen voor een weinig tot een zeer interactief programma hierin. Wil het team een hoofdzakelijk praktische invulling: geen probleem!

  Lees meer

  BRUGKLAS EN VERBONDENHEID

  Voor brugklassers is de nieuwe start behoorlijk spannend. Het is voor de jongeren, ouders en de school (mentor en vakleerkrachten) belangrijk dat zelfvertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid ruim aanwezig zijn. Dan pas is een goede start (en vervolg) mogelijk. Dan pas kan de vakleerkracht les geven!

  Lees meer

  OP NAAR DE BRUGKLAS!

  Om kinderen van groep 8 wat extra's mee te geven net voor ze naar de brugklas gaan organiseren we in de week voor de start van de brugklas deze speciale bijeenkomst. Het betreft hierbij een programma van 3,5 uur, waarbij we a.d.h.v. de Fidesmethode d.m.v. informatie, filmfragmenten, spel, e.d. werken aan: uitstraling, zelfvertrouwen, positief denken, meeloopgedrag, leren omgaan met lastige situaties, contact maken, etc.

  Lees meer

  TEAMTRAINING

  In zes bijeenkomsten, inclusief ouderavond, leer je om als team schoolbreed te werken met de Fides ’methode’. Inclusief borging, format voor beleidsplan op schoolniveau, etc. Na afloop ontvangt de school het 'Fidescertificaat', hetgeen 2 jaar geldig is. Na iedere 2 jaar volgt er een 'update', waarna het certificaat weer vernieuwd wordt voor 2 jaar, enz. 

  Onze trainingen zijn gevalideerd door registerleraar.nl!

  Lees meer
  • In de groep kan het echt wel tof zijn!

  • Fides leert je hoe je kunt samenwerken

  • Fides helpt je om positief met je gevoelens om te gaan

  BOEKEN

  Fides maakt gebruik van verschillende boekjes: voor de leerkracht, voor de ouders en voor het kind. Deze zijn eenvoudig te bestellen via info@fidesnoord.nl!

  Een praktisch en makkelijk leesbaar boek voor de leerkracht over zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bevat beschrijvingen uit de praktijk, informatie, tips en praktische hulpmiddelen. Na het lezen van dit boek kun je er meteen mee aan de slag! Allereerst heb je er vooral voor jezelf iets aan, maar zeker ook voor je klas en individuele kinderen.

  Prijs € 15,00

  Een praktisch en makkelijk leesbaar boek voor ouders over zelfvertrouwen en weerbaarheid. Het boek bevat informatie, beschrijvingen uit de praktijk, tips en verschillende praktische hulpmiddelen. Na het lezen van dit boek kun je als ouder(s) meteen aan de slag met de aangereikte informatie.

  Prijs € 15,00

  Een lees- en doe boek (verhalen, opdrachten, gedichten, strips, tips, testjes en meer) in full colour voor kinderen van 9 tot 13 jaar en anderen die het leuk en herkenbaar vinden. Voor jongens, voor meisjes, voor vrienden, voor leerlingen, voor doorzetters, twijfelaars, kanjers, dromers, voor eigenwijze kinderen, voor drukke en stille kinderen, voor sportievelingen, voor creatievelingen, voor kinderen met veel en wat minder zelfvertrouwen. (Ook alle Fides-symbolen staan in dit boekje beschreven)

  Prijs € 15,00

  Dit is bedoeld als een bemoedigend boekje, vol positiviteit over het vak van juf of meester. Je bent niet alleen leerkracht, maar ook mens bij de mensen. Je mag fouten maken, nét als de kinderen, en dan zeg je ook ‘sorry’, nét als de kinderen. Dit boekje gaat over eigenwaarde en de kans om met elkaar te kunnen groeien. Er staan verhaaltjes in die de leerkracht kan gebruiken om een (h)èchte klas te krijgen! Ze gaan over complimenten geven, over dat je goed bent zoals je bent, over jongens en meisjes, over angst, luisteren, geluk, humor, over mogen twijfelen en nog veel meer.

  A6-formaat, uitgevoerd in hard cover
  Prijs € 10,00

  • Fides leert je om je zorgen de juiste plaats te geven

  • Fides helpt mij om beter in mijn vel te zitten

  • Fides leert je “bruggen bouwen”

  ERVARINGEN MET FIDES

  Lees hieronder reacties van zowel kinderen, leerkrachten als ouders. En Fides betekent vertrouwen. Vertrouwt u ons erop dat dit oprechte reacties zijn, die we i.v.m. de privacy zonder naam vermeld hebben.

  Reacties KINDEREN

  “Ik heb geleerd dat ik niet stoer hoef te doen en ik kan beter met dingen omgaan.”

  “Ik vond het meestal leuk en leerzaam. Ik heb er veel aan gehad en veel dingen ook al echt gebruikt.”

  “Ik ben blij dat ik mee heb gedaan want ik denk nu niet meer zo snel dat ik het niet kan of dat iets niet lukt.”

  “Ik heb nu wel meer zelfvertrouwen en dat is heel fijn.”

  Lees meer

  Reacties LEERKRACHTEN

  “Ik ben bewuster gaan kijken naar het gedrag van de kinderen. Ik voer nu meer individuele gesprekjes en kom er dan later ook vaker op terug”.

  “De training zorgt voor mezelf dat ik met passie en frissen en verkwikkende wind lesgeef. Ik ben weer trots op mijn beroep”.

  “De kinderen leggen snel de koppeling tussen de verschillende symbolen. Het inzicht groeit!”

  Lees meer

  Reacties OUDERS

  “Hopelijk gaan jullie nog lang door met de trainingen en worden op die manier nog veel kinderen sterker in het leven gezet en gestimuleerd om de kracht in zichzelf te vinden”.

  “Mijn zoon kan nu beter, zonder heel boos te worden, voor zichzelf opkomen. Bedankt ook voor jullie persoonlijke inzet”.

  “Ze begrijpt beter waarom anderen reageren zoals ze reageren en ze heeft meer inzicht gekregen in haar gedrag”.

  Lees meer

  Nieuwsgierig geworden?

  My Image
  My Image

  OVER ONS

  'Fides' is in het jaar 2000 ontwikkeld en gaandeweg verder vormgegeven in het zuiden van Nederland. Sinds medio 2012 is deze bewezen krachtige methodiek ook gestart in het noorden. Hieronder meer informatie over wie wij zijn.

  Engbert Braam heeft ruim 14 jaar ervaring als fulltime leerkracht en 4 jaar als directeur van een basisschool. Na al die jaren merkte hij dat zijn drijfveer vooral ligt bij de inzet op sociaal emotionele ontwikkeling. Via vrienden kwam hij in contact met Henk & Ingrid de Visser (grondleggers van 'Fides'). Al snel zag hij vanuit zijn jarenlange ervaring dat deze methodiek hét antwoord is op de vraag wat scholen nodig hebben voor een praktische en doeltreffende aanpak van sociaal emotionele ontwikkeling, zowel voor de kinderen als de leerkrachten en ouders. Na een intensieve training bij hen, in combinatie met een Post HBO-opleiding Professioneel Coachen, is medio 2012 Fides Noord van start gegaan...

  Jan-Jaap Klomp heeft als leerkracht en IB-er jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Als goede vriend en nu ook directe collega van Engbert assisteert hij sinds najaar 2016 waar mogelijk bij de clinics op scholen. Met zijn ervaring, scherpe blik, kennis en relativeringsvermogen is hij een waardevolle kracht binnen het Fides-team. Naast het werken voor Fides geeft hij ook ICT-trainingen aan voornamelijk leerkrachten en docenten.

  De methodieken van “Fides” zijn ontwikkeld en vormgegeven door Henk & Ingrid de Visser, afkomstig uit Heeswijk-Dinther, Brabant. Zij hebben vanuit het onderwijs en de zorg ruime ervaring op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid bij kinderen. Vanaf ongeveer het jaar 2000 hebben zij hun ideeën, ervaringen en intenties vorm weten te geven binnen “Fides”. Kijk voor meer informatie op de website van Fides Zuid.

  WEBdeerSIGN image
  • (0512) 35 44 79
  • info@fidesnoord.nl
  • www.fidesnoord.nl

  Fides Noord
  Roggepaed 33
  9247 BK  Ureterp