Samen met de leerkracht werken we, o.a. door het gebruik van de symbolen, met de kinderen aan zelfvertrouwen en betrokkenheid. Vooral inzicht in groepsprocessen, je eigen aandeel daarin en dat van een ander, spelen hierbij een belangrijke rol. Zo werken we samen aan meer verbondenheid in de klas.

Aan de hand van een intake wordt ieder programma op maat samengesteld en daarbij is elk gewenst aantal bijeenkomsten mogelijk, waarbij je nergens 'aan vast' zit. Een 'totaalprogramma' om met een klas aan de slag te gaan omvat zo'n 5 bijeenkomsten. Tijdsduur 1 tot 1,5 uur per clinic. Na de clinic wordt er minimaal een half uur nabesproken en o.a tips gegeven en afspraken gemaakt voor het vervolg in de klas. Tussen de clinics zitten steeds zo'n 2-3 weken. Na de 2e bijeenkomst volgt een ouderavond, waarbij de ouders geïnformeerd worden over o.a. de bijeenkomsten en hun (belangrijke!) rol in het proces.

Gedurende de bijeenkomsten komen o.a. verschillende symbolen aan bod, in spel- en oefenvorm. Ook wordt altijd de link gelegd met de situatie in de klas, dan wel thuis of elders: wat kun je hier nou mee en waarom doen we dit. Het is vervolgens de bedoeling dat de behandelde symbolen voortaan zichtbaar in de klas aanwezig zijn. Daarmee wordt het herkenbaar en kan het direct, zowel preventief als curatief, ingezet worden. Dat is de kracht van Fides: het is meteen toepasbaar!