“Ik ben bewuster gaan kijken naar het gedrag van de kinderen. Ik voer nu meer individuele gesprekjes en kom er dan later ook vaker op terug”.

“De training zorgt voor mezelf dat ik met passie en frissen en verkwikkende wind lesgeef. Ik ben weer trots op mijn beroep”.

“De kinderen leggen snel de koppeling tussen de verschillende symbolen. Het inzicht groeit!”

“We hebben in de onderbouw al veel gedaan met de symbolen. Het wordt goed begrepen en heeft echt meerwaarde. De kracht zit er bij ons op school in dat we er schoolbreed mee aan de slag gaan en dat we dezelfde taal spreken.”

“Ik riep nog wel eens ‘wat een moeilijke groep’. Nu besef ik steeds beter dat die er misschien wel niet zijn maar dat ik, samen met de collega’s, de ouders en de kinderen het verschil maak.”

“Wat een fijn gevoel om middels de training meer naar de andere kant te mogen kijken en niet alleen naar het lerende gedeelte.”

“Ik zie een heel groot verschil met onze groep aan het begin van het schooljaar en nu. Ze bekijken elkaar nu met andere ogen, doordat we zo open communiceren. En we merken dat de onderlinge relaties daardoor zijn verbeterd. Het fijne aan Fides is ook dat het een groeiend proces blijft. Als groep en als leerkracht leer je van de situaties waarin het even moeilijk liep of was.”

“Voor mij waren de trainingen soms momenten van ‘bezinning’: wat herken ik bij mezelf en hoe ga ik daar mee om? Wat is goed en waar moet ik bijsturen of echt gaan veranderen? Dit als leerkracht, maar ook als mens.”

“Ik ben voor mezelf nagegaan wat voor gedrag ikzelf vaak laat zien in verschillende situaties.”

“Ik heb ouders uitgelegd welke symbolen ik gebruik. Ook individueel ben ik ermee aan het werk. Regelmatig pak ik de symbolen erbij en ik heb symbolen al ‘gekoppeld’! Dit als er niets specifieks is en ook bij bepaalde gebeurtenissen.”

“Door gesprekjes te voeren met kinderen m.b.t. de symbolen wist ik over het algemeen de kinderen weer bewust te maken van hun rol in de klas.”

“Laatst moest ik met een ouder een moeilijk gesprek voeren. Mijn gedachte was “Ojee, ik wil en kan dit niet. Het wordt vast weer een toestand!” Vervolgens dacht ik “Oké, ik ga het gesprek aan want ik maak me zorgen om het kind en gelukkig hoef ik het niet alleen te doen!”

“Ik merk zelf door het gebruik en de inzet van de hulpmiddelen van Fides, o.a. de ballon, de sleutelbos, de domino en het helder water, deze bij mij bijdragen aan een positief inzicht op mezelf. Hierdoor krijg ik nog meer zicht op mijn eigen leerkrachtgedrag en de invloed daarvan. Ik laat nog meer zien wie ik ben!”

“Ik heb gewerkt met de ballon. Dit maakte veel indruk op de kinderen. We durven met elkaar steeds meer te delen en te laten zien wie we zijn en wat we voelen. We zorgen voor elkaar en we verdienen het om een 1-ballon te zijn!”

“De bijeenkomsten hebben me er nog meer bewust van gemaakt hoe belangrijk het is om open en eerlijk met elkaar te communiceren. Als team moeten we samen zorgen voor dit draagvlak. Een basis om met en voor elkaar te zorgen voor de school, de kinderen, de ouders en onszelf. De hulpmiddelen van Fides die we als leerkracht inzetten met de kinderen zouden wij ook meer moeten gaan gebruiken binnen het team.”