My Image

Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

VOOR WIE?

Maak hieronder een keuze voor meer informatie over de verschillende doelgroepen.

WEBdeerSIGN image
  • (0512) 35 44 79
  • info@fidesnoord.nl
  • www.fidesnoord.nl

Fides Noord
Roggepaed 33
9247 BK  Ureterp