Zowel in groepsverband als persoonlijke coaching van ouders behoort hiertoe tot de mogelijkheden. Volledig op maat wordt hierbij het coachingsprogramma ingericht. Bij persoonlijke coaching vindt dat plaats bij de ouders thuis en in groepsverband op een nader te bepalen locatie. Aan de hand van de Fidesmethodiek krijg je inzicht in je rol als ouder, is er uitgebreid ruimte voor de zaken waar je in de opvoeding als ouder(s) tegenaan loopt en krijg je gerichte tips en handreikingen om je steeds sterker te voelen in je rol als ouder en ook in je eigen onderlinge communicatie. De avonden in groepsverband zijn ook interactief van karakter en zitten vol met interessante weetjes en humor... We sparren met elkaar en leren relativeren!