Leeftijd groep 5 t/m groep 8, omvat in totaal 10 bijeenkomsten van een uur, één keer per week. Het betreft hier een specifieke weerbaarheidstraining, van afzonderlijk aangemelde kinderen. Max. 8 kinderen in een groep en het leeftijdsverschil per groep is in principe niet meer dan 2 jaar. Doelen die hierbij aan de orde komen zijn: 

het belang van een goede houding en uitstraling -  de impact van gedachten - verschillende manieren van reageren - denken in mogelijkheden - inzicht te krijgen in gedrag van zichzelf en een ander - praten over je gevoel - omgaan met uitdagen, plagen en pesten - voor jezelf opkomen - minder meelopen met anderen - positief denken - leren omgaan met fouten maken.  

Alle symbolen komen tijdens deze training aan bod. De training vindt plaats met groepen van max. 8 kinderen en het leeftijdsverschil in een groep is in principe niet meer dan 2 jaar. Dat betekent dus max. 3 leeftijden (aaneengesloten) in een groep. Voorafgaand aan de trainingen is er een informatie-bijeenkomst voor de ouders en de 4e bijeenkomst is tevens een ouderkijkles. De 8e bijeenkomst is apart voor de ouders, in de vorm van 15-minutengesprekken.

Per kind wordt een specifiek ‘doel’ opgesteld om aan te gaan werken. De ouders vullen vooraf het doel in wat zij voor ogen hebben, maar tijdens de 1e bijeenkomst wordt dat ook aan het kind zelf gevraagd. Om gedurende het traject de voortgang hiervan ook in beeld te krijgen maken we gebruik van een zgn. dagboekformulier’, waar gedurende de 2e, 3e, 5e, 7e en 9e bijeenkomst ruimte voor ingelast wordt tijdens de training. Dit formulier wordt zo dus 5x ingevuld door kind, ouders én leerkracht. Hierop komt vooral te staan waar het kind ‘trots’ op was in de afgelopen week en waar het nog aan kan/wil werken, anders gezegd nog in mag groeien. De leerkracht van het kind wordt middels een brief op de hoogte gebracht van de training en daarin o.a. gevraagd om een bijdrage te leveren aan dat dagboekformulier. De boekjes ‘Zo maak ik me sterk’ en ‘Helemaal ik’ (zie bij 'boeken') horen er bij en worden bij de 1e bijeenkomst meegegeven.