Als je geen 'lol' meer hebt in je werk (als vrijwilliger dan wel professional), als de communicatie stroef verloopt, als je geen oprecht zelfvertrouwen meer voelt in wat je doet, of wat dan ook, dan is deze gerichte coaching iets voor jou...! Aantal sessies in onderling overleg. De coaching kan op locatie gegeven worden, of naar wens evt. op het thuisadres.  

Met behulp van de Fidesmethode krijg je heel gericht inzicht in 'gedrag' en 'effectieve communicatie', hetgeen je vervolgens heel gericht in kunt zetten in je eigen 'rollen' als bijv. werkgever/-nemer of als collega. Maar ook in je andere 'rollen'(als bijv. ouder, partner, zoon/dochter, etc.) heb je hier profijt van. Er is daarbij uiteraard ook uitgebreid ruimte voor de zaken waar je in welke rol dan ook tegenaan loopt. Je krijgt gerichte tips en handreikingen om steeds makkelijker ZELF het verschil te maken in je communicatie en de manier waarop je naar de situaties kijkt die zich voordoen.